Hilversum: stad èn dorp

Hilversum is stad èn dorp . De uitdaging is om in Hilversum de geborgenheid van een dorp met de dynamiek van een stad te combineren. D66 Hilversum wil meer samenhang brengen in de ruimtelijke ontwikkelingen en de stedenbouw in Hilversum.

Met onder andere een toekomstgerichte structuurvisie en het aanstellen van een stadsbouwmeester willen we dat bereiken. Het gewenste resultaat: een fijne leefomgeving voor iedereen!

D66 Hilversum staat voor:

 • Het aanstellen van een stadsbouwmeester voor een samenhangende aanpak van bouwprojecten in Hilversum.
 • Een doordachte structuurvisie voor Hilversum gericht op 2030 waarbij alle gemeentelijk beleidsvisies met elkaar worden verbonden en die leidt tot meer samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Realistische bouwplannen waarbij niet teveel functies worden gestapeld en elk stukje groen wordt volgebouwd.
 • Een aantrekkelijke, levendige binnenstad met meer culturele activiteiten en een aantrekkelijke horeca.
 • Een prettig, levendig en groen marktterrein Langgewenst met ruimte voor een bioscoop, een grote markt, woningen en een ondergrondse parkeergarage.
 • Doorgaan met stedelijke vernieuwing in Hilversum, met als uitgangspunt zoveel mogelijk hergebruik van bestaande panden.
 • Gefaseerde ontwikkeling van Lieven de Key en het Circusterrein aan de Diependaalselaan, passend, stap voor stap, niet megalomaan, met een goede balans tussen wonen, werken en maatschappelijke functies. Dit in intensief overleg met buurtbewoners.
 • Bij de plannen voor Anna’s Hoeve samenhang creëren tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande bebouwing in Hilversum Oost.
 • Verbeteren van de openbare ruimte door meer groen en kunsttoepassingen.
 • Uitkijkpunten in en rond Hilversum openstellen en ontwikkelen bijvoorbeeld bij zanderij Crailo en in het centrum.
 • Betere en natuurlijkere aansluiting tussen Media Park en centrum.
 • Het versterken van de samenhang tussen het Raadhuis, het Dudokpark en het centrum.
 • Herontwikkeling van de Noorderweg en omgeving voor een betere integratie met de binnenstad.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.