Een modern, integer gemeentebestuur dat openstaat voor burgerparticipatie

D66 Hilversum staat voor een modern, open en integer bestuur in Hilversum. Met meer democratie en minder bureaucratie. Voor een daadkrachtig college van B&W en een gemeenteraad die luistert naar de Hilversummers.

Het is belangrijk dat Hilversummers zeggenschap hebben over belangrijke voorstellen zoals bouw- of verkeersplannen of over wat er in hun eigen buurt moet gebeuren.

D66 Hilversum staat voor:

 • Het maken van (buurt)plannen samen met bewoners en andere betrokkenen voordat formele procedures gestart worden.
 • Een politieke cultuur waarbij partijen op een constructieve wijze samenwerken in het belang van Hilversum en de Hilversummers.
 • Minder bureaucratie, grote openheid van bestuur en een slagvaardige gemeentelijke organisatie.
 • Effectief buurt- en wijkgericht werken met een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente waar wijkbewoners en organisaties met hun vragen, plannen en klachten terecht kunnen.
 • Een goede ondersteuning van wijk- en buurtverenigingen onder meer door vanuit de gemeente budgetten ter beschikking te stellen om buurtbetrokkenheid onder de bewoners te stimuleren.
 • Een echte onafhankelijke rekenkamer, zonder raadsleden, die kritisch het beleid van de gemeente Hilversum bekijkt.
 • Een daadkrachtig college van B&W met wethouders van hoge kwaliteit. Daarbij hebben wij een voorkeur voor wethouders die in Hilversum (gaan) wonen.
 • Een goede referendumregeling waarmee Hilversummers raadsvoorstellen kunnen afwijzen.
 • Snellere en betere dienstverlening aan de burgers, instellingen en ondernemers bijvoorbeeld door een forse uitbreiding van de dienstverlening via internet en één loketfunctie voor burgers en ondernemers.
 • Verruimen van de openingstijden van de gemeentelijke loketten, met name buiten werktijden.
 • Afschaffing van top 20 overbodige regels, zoals die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vastgesteld.
 • Een halfjaarlijkse huis aan huis informatieronde voor alle projecten die worden voorbereid en duidelijke communicatie op de plek zelf als op internet.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over democratie, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.