Bouwen voor de toekomst

Er zijn aanzienlijke knelpunten op de woningmarkt. D66 Hilversum wil daar iets aan doen. Met name jonge starters en mensen met een laag of een middeninkomen kunnen moeilijk een woning vinden. D66 Hilversum wil dat er voor de toekomst wordt gebouwd.

Het woonbeleid moet gericht zijn op voldoende betaalbare woningen, maar vooral ook op doorstroming. Zo kunnen we de woningmarkt in beweging krijgen. Nieuwe woningen dienen –zonder aanpassingen- geschikt te zijn voor jong en oud. Corporaties en gemeenten moeten gezamenlijk tot nieuwe prestatieafspraken komen om dit mogelijk te maken. Tevens moet er een actiever beleid worden gevoerd als het gaat om jongerenhuisvesting en ‘Wonen boven winkels’.

D66 Hilversum staat voor:

  • Gemengde wijken voor jong en oud en diverse inkomensgroepen.
  • Betere prestatieafspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties onder meer over de bouw en behoud van betaalbare woningen, maar ook over duurzaamheidmaatregelen.
  • Nieuwbouw richten op voldoende betaalbare woningen en bevordering van de doorstroming.
  • Meer mogelijkheden voor jongerenhuisvesting bijvoorbeeld boven winkelruimtes (‘Wonen boven winkels’).
  • Jongerenhuisvesting versneld realiseren met concepten zoals spaceboxen.
  • Studentenflats / campussen realiseren ter verbetering van de huisvestingsmogelijkheden van studenten en ter ondersteuning van bestaande en te ontvangen (hoger) beroepsopleidingen.
  • Een professioneel servicepunt voor kamerbemiddeling en jongerenhuisvesting.
  • Meer ruimte voor experimenten en initiatieven om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.
  • Nieuwe woningen ‘levensloopbestendig’ bouwen zodat deze woningen zonder aanpassingen ook geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten.
  • Goede evaluatie van alternatieve financieringsvormen voor wonen, zoals bijvoorbeeld de koophuur-variant en Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE).
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.