Een schoon en veilig Hilversum

D66 Hilversum wil investeren in een schoon en veilig Hilversum. Dit kan door beter onderhoud van de stad, inzet op preventie en beter toezicht. Vooral voor de veiligheid in het centrum is extra aandacht nodig. De realisatie van een ‘Veiligheidshuis’, waarin diverse partijen samenwerken aan verbetering van de veiligheid in Hilversum, biedt enorme kansen.

Niet een onnodig harde aanpak van (kleine) vergrijpen maar intensiever toezicht is de beste manier voor verbetering van de veiligheid.

D66 Hilversum staat voor:

  • Verbetering van het onderhoud van de stad zoals door intensievere aanpak van het zwerfvuil, graffiti en hondenpoep. Actieve ondersteuning van schoonmaakinitiatieven van bewoners.
  • Beter bestrijden van overlast in woonbuurten onder meer door het tegengaan van negatieve gevolgen van kamerbewoning.
  • Wijkveiligheidsplannen voor alle wijken in Hilversum.Uitbreiding van het project ‘Veilig Uitgaan’ zodat Hilversummers veiliger kunnen uitgaan.
  • Meer toezicht in het uitgaanscentrum om geweld te voorkomen en overlast te bestrijden.
  • Voortzetten van preventieprojecten o.a. op het gebied van verslaving en woninginbraak.
  • Gerichte aanpak van jeugdcriminaliteit onder meer door de samenwerking in het ‘Veiligheidshuis’.
  • Een betere aanpak van de ‘veelplegers’. Harddrugsverslaafden intensief begeleiden of voor langere tijd opnemen.
  • Handhaving door politie of opsporingsambtenaren om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten, niet om de kas te spekken.
  • Grote terughoudendheid met cameratoezicht. Preventief fouilleren gaat voor Hilversum veel te ver. Privacy is een groot goed.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.