Bereikbaarheid Hilversum verbeteren

D66 Hilversum wil door een mix aan maatregelen de bereikbaarheid van Hilversum verder verbeteren. De uitvoering van het Integrale Bereikbaarheidsplan (IBP) moet snel worden afgerond. Daarna kan de lokale infrastructuur ‘even rust’ krijgen.

Van belang is dat er meer capaciteit komt op de rijkswegen zodat er minder sluipverkeer door Hilversum komt. Het verkeersbeleid moet zich verder richten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), betere fietsvoorzieningen en dynamisch verkeers- en vervoersmanagement. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft prioriteit nummer één bij het maken van verkeersplannen.

D66 Hilversum staat voor:

 • Veilige fietsroutes en meer fietsvoorzieningen. Meer fietsenrekken en gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum. Een extra ondergrondse fietsenstalling bij het station.
 • Het uitbreiden en verbeteren van het fietspadennetwerk in en rond Hilversum.
 • Realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de regio. Zo snel mogelijk via een (light-) railverbinding als onderdeel van een verbinding Almere – Huizen – Hilversum – Utrecht. Het tracé moet op een goede manier in de omgeving worden ingepast.
 • Onderzoek naar realisering van Park en Ride (P&R). voorzieningen/transferium bij HOV-haltes.
 • Krachtige lobby voor vergroten capaciteit op rijkswegen in de regio om sluipverkeer in Hilversum tegen te gaan.
 • Voortzetting van een project voor gratis busvervoer in Hilversum, in ieder geval voor 65+’ers en WMO-pashouders.
 • Het effectief inzetten van dynamisch verkeersmanagement om verkeersstromen beter te sturen.
 • Gebruik maken van innovatie en technologische vernieuwingen in mobiliteit.
 • Duidelijke afspraken met het Hilversumse bedrijfsleven over vervoersmanagement.
 • Aanpak van de verkeersknelpunten, bijvoorbeeld bij de kleine spoorbomen (Hoge Larenseweg), de spoorwegovergang Oosterengweg (door de aanleg van een tunnel) en de spoorwegovergang bij Hilversum Sportpark.
 • Lobby bij de NS voor een nachttrein tussen Hilversum en Amsterdam.
 • Extra aandacht voor verbetering van de verkeerssituaties rondom scholen en instellingen voor naschoolse opvang.
 • Uitbreiding parkeerregulering in overleg met bewoners om overlast in wijken te beperken. Stimulering van gebruik parkeergarages onder meer door lagere tarieven en tariefacties.
 • Zoveel mogelijk parkeren onder de grond realiseren om auto’s van de straat te halen.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.