Een duurzame ontwikkeling van Hilversum

We moeten zuinig zijn op de prachtige natuur in het Gooi. Daarom willen we geen nieuwe wegen of woonwijken buiten de vastgestelde stadsgrenzen aanleggen. D66 Hilversum wil juist extra investeren in de natuur door natuurgebieden met elkaar te verbinden.

D66 Hilversum vindt het daarnaast belangrijk dat Hilversum zich op een duurzame wijze ontwikkelt. We moeten concrete maatregelen treffen als het gaat om energiebesparing, verbetering van de luchtkwaliteit en duurzaam bouwen. De doelen van Hilversum als Millenniumgemeente streven we actief na.

D66 Hilversum staat voor:

 • Geen weg over de hei of door het bos, ook niet langs de Erfgooiersstraat of de Kolhornseweg. We moeten koesteren wat we nog aan natuur hebben.
 • Niet bouwen buiten de vastgestelde stadscontouren. Deze contouren zijn een harde ‘groene grens’. Betere benutting van de bestaande ruimte in de stad.
 • Het versterken van het groene karakter van Hilversum, vooral bij nieuwbouw. Hilversum moet de bomenstad van Nederland blijven.
 • Behoud en waar mogelijk versterking van het groen in de wijken. Dus geen Donnerschool aan de Kloosterlaan in Kerkelanden.
 • Meer aandacht voor flora en fauna in de wijken. Bijvoorbeeld door betere leefomstandigheden te creëren voor vogels, vleermuizen en vlinders met name in stadsvernieuwingsgebieden.
 • Versterking van de ecologische verbindingszones rond Hilversum. Meer natuurgebieden verbinden om flora en fauna te versterken, onder andere door ecoducten en tunnels.
 • Het teruggeven aan de natuur van het terrein van Vliegveld Hilversum indien dit terrein zijn functie als vliegveld zou verliezen.
 • Overdragen van het natuurgebied tussen de bebouwing van de Kerkelanden en de Raaweg aan het Gooisch Natuur Reservaat.
 • Structurele monitoring van flora en fauna door het Gooisch Natuur Reservaat voor een beter beheer en inrichting van de natuurgebieden.
 • Concrete maatregelen om energie te besparen en meer gebruik te maken van duurzame energie.
 • Het maken van concrete afspraken met het bedrijfsleven over duurzaamheid.
 • Het stellen van strenge milieueisen aan inkopen en vervoersmiddelen van de gemeente Hilversum zelf.
 • Invoering van een duurzaamheidtoets bij alle bouw- en infrastructurele projecten.
 • Klimaatneutraal en duurzaam (ver-)bouwen, onder andere door plaatsing van zonnecollectoren bij nieuw- en verbouw.
 • Het blijven meten van de luchtkwaliteit in Hilversum en waar mogelijk aanvullende maatregelen treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Beperking van  overlast door nachtelijk vrachtverkeer op de buitenring.
 • Een krachtige lobby richting het Rijk, Pro Rail en NS om de geluidsoverlast van het treinverkeer terug te dringen.
 • Geen nieuwe vliegverkeersroute (Rotterdam – Lelystad) boven Hilversum.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.