Brede Scholen in Hilversum: betere kansen voor onze kinderen

Naschoolse opvang zonder wachtlijsten voor 2012, waarbij de opvang ook wordt ingevuld met sport en cultuur. Met het bieden van deze Brede School ontwikkeling ontstaat een doorgaande leerlijn en een sluitend netwerk aan jeugdvoorzieningen (onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten als sport, muziek, theater en beeldende kunst).

Als scholen aangeven zich te willen ontwikkelen tot Brede School dan moet de gemeente deze initiatieven actief stimuleren, begeleiden en ondersteunen. Daarnaast staan wij voor een hoge kwaliteit van kinderopvang en versterking van het peuterspeelzaalwerk in Hilversum.

D66 Hilversum staat voor:

  • Forse uitbreiding van de kinderopvang o.a. door aanwijzing nieuwe locaties. In samenwerking met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties voor 2012 de wachtlijsten bij de naschoolse opvang wegwerken.
  • Het koppelen van sport- en culturele instellingen aan naschoolse opvang om zo een doorgaande leerlijn te creëren en een inspirerend activiteitenaanbod aan kinderen te kunnen bieden.
  • Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van scholen die een Brede School willen worden.
  • Bundeling van subsidiestromen aan sport en culturele instellingen voor betere ondersteuning van naschoolse activiteiten.
  • Gebruik maken van rijkssubsidies voor ‘combinatiefuncties’ waarbij er extra personeel komt die het ondersteunend werk in het onderwijs combineert met ondersteuning van naschoolse activiteiten.
  • Versterking van het peuterspeelzaalwerk. Invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage zodat de peuterspeelzaal voor iedereen toegankelijk wordt.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.