Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs

Goed onderwijs zonder wachtlijsten, in schone gebouwen en voor iedereen toegankelijk. Het kan ook in Hilversum. Investeren in leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden of hoogbegaafdheid is van belang. Schooluitval moet worden voorkomen.

Hilversum moet (hoger) beroepsonderwijs aantrekken in de sectoren waar wij economisch sterk zijn. Daarnaast moeten we blijven investeren in nieuwe, moderne gebouwen en voorzieningen voor het onderwijs.

D66 Hilversum staat voor:

 • Schonere en betere schoolgebouwen voor zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs. Een gezond binnenklimaat voor alle scholen.
 • De wachtlijsten voor de Hilversumse basisscholen moeten voor 2014 volledig  worden weggewerkt. Voldoende scholen in de buurt zodat ieder kind in zijn eigen buurt naar school kan gaan.
 • Betere ondersteuning van kinderen met een leerachterstand door uitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
 • Een betere aanpak van schooluitval onder meer door meer persoonlijke begeleiding van leerlingen en uitvallers.
 • Inzet van extra personeel voor ondersteuning van onderwijs en naschoolse activiteiten, zodat leerkrachten zich kunnen richten op hun primaire onderwijstaak.
 • Goede huisvesting voor de ZMOK-scholen in de regio.
 • Vol inzetten op het aantrekken van MBO, HBO en universitaire opleidingen en dependances van opleidingen op het gebeid van media, creatieve bedrijvigheid en zorg.
 • Een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt onder andere door concrete afspraken met het Hilversumse bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van stageplaatsen en betere voorlichting.
 • Handhaving gemeentelijke budgetten voor onderwijsbegeleiding.
 • Het integreren van media in beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door het archief van Beeld en Geluid te ontsluiten voor het ROC.
 • Extra aandacht voor volwasseneneducatie en bij-  en omscholing in het kader van ´Leven Lang Leren´.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.