Aan de slag met en voor ondernemers

D66 Hilversum wil aan de slag met en voor ondernemers om zo de Hilversumse economie te versterken. De nadruk ligt daarbij vooral op het beter faciliteren van bestaande bedrijven in Hilversum. Het komt er nu op aan met concrete maatregelen het bedrijfsleven te ondersteunen.

D66 Hilversum staat voor:

 • Eén (digitaal) ondernemersloket waar men terecht kan met alle mogelijke vragen omtrent vestiging, vergunningen, verordeningen en procedures, met een speciaal onderdeel voor starters en ZZP-ers.
 • Heffingen en vergunningen opnieuw tegen het licht houden op grond van efficiency, effectiviteit en doelmatigheid.
 • Herbestemming van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden, vernieuwbouw van industrieel erfgoed waardoor flexibele en goedkope bedrijfsruimte voor ZZP-ers, culturele ondernemers en kleine bedrijfjes ontstaat.
 • Verlaging en differentiatie van de lasten voor startende ondernemers.
 • Verruiming van de mogelijkheden om een woning voor beroep of bedrijf aan huis te gebruiken, onder andere door versoepeling van het bestemmingsbeleid door beperkt werken op woonbestemming mogelijk te maken.
 • Actiever grondbeleid om herstructurering van bedrijventerreinen op gang te brengen, zoals op het Havenkwartier.
 • Samen met het bedrijfsleven instellen van een economische ontwikkelingsraad, die jaarlijks een economisch uitvoeringsagenda opstelt met concrete projecten om de Hilversumse economie te versterken.
 • Concrete afspraken met het bedrijfsleven over servicenormen voor gemeentelijke dienstverlening.
 • Gemeentelijke ondersteuning bij een concretere en resultaatgerichte invulling van de economische stimuleringsplatforms Immovator (media), Itrovator (toerisme) en Izovator (zorg).
 • Ondersteuning van initiatieven als “Hilversum Goed Bekeken” en Bedrijven Investerings Zones, ter versterking van gezamenlijke acties in bijvoorbeeld winkelzones.
 • Brengen van werkloosheidbestrijding en arbeidsintegratie onder de verantwoordelijkheid van de wethouder economie om zo een veel sterkere koppeling te maken tussen werk zoeken en werk scheppen.
 • Ruime mogelijkheden voor de Hilversumse detailhandel voor zondag en/of avond openstelling
 • Afspraken met bedrijfsleven rond de bestrijding van werkloosheid met name van de jeugd, door middel van stageovereenkomsten en leerwerktrajecten.
Dit bericht is geplaatst in D66 Hilversum, EDBA, Over economie, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.