Jaeger kandidaat landelijk bestuur D66

Het is weer campagnetijd. Wimar Jaeger stelde zich enkele dagen geleden officieel kandidaat als vicevoorzitter voor het landelijke bestuur van D66 met speciale aandachtsgebieden talentscouting en ontwikkeling, opleiding en fondsenwerving. “Als directeur van een middelgrote onderneming is het zoeken naar mensen die opvallen door kwaliteit en het opleiden van je mensen een permanent aandachtsveld” zegt Jaeger refererend naar zijn brede ervaring met opleidingsprogramma’s. Over fondsenwerving zegt hij: “In mijn vele maatschappelijke functies was het vinden van geld altijd een hoofdzaak. Ik heb mij daar sinds m’n achttiende toen we honderdduizenden euro’s voor poliobestrijding bijeenbrachten altijd mee bezig gehouden”. Gezien zijn ervaring is Wimar Jaeger een geschikte kandidaat. In zijn kandidaatstelling schrijft hij: “In de afgelopen jaren is de talentontwikkeling binnen D66 sterk geprofessionaliseerd. Uitgebalanceerde selectie en opleidingsprogramma’s zijn ontwikkeld en uitgerold. Programma’s met veel aandacht voor de toekomstige generatie. Deze professionalisering moet nu in de genen van de hele partij komen:

  1. Maak ontwikkeling en opleiding een vast onderdeel van een goede uitvoering van alle bestuurs- en vertegenwoordigende functies binnen de partij.
  2. Bevorder dat alle opgeleide talenten direct binnen de partij actief worden.
  3. Organiseer en professionaliseer opleidingsmogelijkheden voor alle leden, overal in het land.

Om D66 verder te laten groeien en professionaliteit te versterken is veel geld nodig. Geld dat gevonden wordt bij mensen en organisaties, die belangeloos willen dat de hervormingsagenda van D66 wordt gerealiseerd.

Om dit te bereiken is een bestuurder met ervaring nodig. Een bestuurder die ook coördinator en fondsenwerver is. Een bindende coördinator die specialisten de ruimte geeft, afdelingen betrekt en leden activeert, om talent boven te laten komen. Een onvermoeibare fondsenwerver die mensen en organisaties prikkelt geld te doneren, op basis van een gedeeld maatschappelijk perspectief. Donaties waardoor met talent aan de toekomst van Nederland kan worden gebouwd.

Kies voor echte praktijkervaring en hernieuwde energie om D66 in een volgende groeigolf te brengen. Kies voor een drijvende kracht met praktijkervaring. Kies Wimar Jaeger als landelijk bestuurslid talentontwikkeling en fondsenwerving.”

Dit bericht is geplaatst in D66. Bookmark de permalink.