Welzijn en zorg: elke Hilversummer doet mee

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat elke Hilversummer actief mee kan doen aan de maatschappij. Hilversum moet daarom een effectief sociaal beleid voeren. Essentieel is om meer Hilversummers aan het werk te helpen en te houden.

Maar het betekent ook dat de Hilversummers die extra steun en zorg nodig hebben die ook moeten krijgen. De gemeente Hilversum moet daarom een resultaatgerichte en consistente welzijn- en zorgvisie opstellen.

D66 Hilversum staat voor:

 • Verdere ontwikkeling van Innovatief Zorgpark Monnikenberg (IZM) gericht op integrale zorg van basis huisartsen tot specialistische kankerbestrijding.
 • Eersteklas ziekenhuiszorg met in de toekomst alle medische mogelijkheden en uitstekende voorzieningen op het Hilversumse Innovatief Zorgpark Monnikenberg (IZM).
 • Versterking van de huisartsen en eerste lijns (basis) gezondheidzorg, door de vestiging van (extra) groepspraktijken in buurten en wijken en de vestiging van een basiszorgcentrum op Innovatief Zorgpark Monnikenberg (IZM) gekoppeld aan het ziekenhuis met verruimde openingstijden.
 • Adequate thuiszorg op basis van duidelijke gedefinieerde kwaliteitseisen en afspraken, met minder overheadkosten.
 • Vermindering van de bureaucratie in de zorg. Snellere procedures zodat mensen eerder de voorzieningen krijgen die zij nodig hebben.
 • Een duidelijk minimabeleid met ruimhartige kwijtscheldingsregelingen voor gemeentelijke belastingen voor Hilversummers met lage inkomens.
 • Een sociaal beleid dat er op gericht is om meer Hilversummers aan het werk te helpen en te houden, minder via integratiebureaus, meer in samenspraak met bedrijfsleven en scholen en eigen initiatief van werkzoekenden.
 • Uitgangspunt van arbeidsintegratie is dat de verantwoordelijkheid primair bij de werkloze zelf ligt; eigen initiatief en ideeënvrijheid wordt stevig ondersteund gekoppeld aan vermindering van de uitkering bij gebrek daaraan.
 • Een helder lokaal integratiebeleid gericht op betere inburgering en het leren van de Nederlandse taal.
 • Extra aandacht voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en het voorkomen van eenzaamheid.
 • Een vrijwilligersbeleid met uitgebreide ondersteuning van vrijwilligers.
 • Toewijzing van de diverse functies rond daklozenopvang op een permanente plaats voor 2011, met in achtneming van afspraken met buurten en bewoners.
 • Goede verslavingszorg waarbij de nadruk op preventie ligt.
 • Een laagdrempelig en geïntegreerd zorgloket waar mensen terecht kunnen voor welzijn- en zorgdiensten.
 • Ondersteuning van projecten als ‘Toezicht door jongeren’ en andere effectieve initiatieven om jongeren aan werk en scholing te helpen.
 • Meer aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen voor mensen met een beperking.
 • Actieve controle op misbruik van sociale voorzieningen.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.