Behoud en goed gebruik monumenten

D66 Hilversum heeft altijd al veel aandacht gehad voor het behoud en restaureren van monumenten en waardevolle panden in Hilversum. Dit heeft onder meer geleid tot de aanwijzing van honderden panden tot gemeentelijk monument.

We zijn trots op onze Vituskerk, op Zonnestraal en de monumenten van Dudok. D66 Hilversum wil zich daarom ook in een volgende periode weer sterk maken voor de cultuurhistorie van Hilversum.

D66 Hilversum staat voor:

 • Behoud en restauratie van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden, gebieden en objecten in Hilversum.
 • Meer en blijvende aandacht voor hergebruik van monumenten.
 • Een prominente plek voor cultuurhistorie in de opstellen structuurvisie voor 2030.
 • Extra aandacht voor behoud van industrieel erfgoed zoals de Campina Melkfabriek aan de Larenseweg door deze gebouwen een nieuwe, goede bestemming te geven.
 • Bescherming van de dorps- en stadsgezichten zoals het Kamrad en de Bloemenbuurt.
 • Naast monumenten ook specifieke aandacht voor de aanwijzing van natuur- en landschapsmonumenten, waaronder parken en lommerrijke straten.
 • Een verplichte Cultuurhistorische Effectrapportage bij grote ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Waar mogelijk andere geldstromen inzetten voor het opknappen van monumenten.
 • Aandacht voor cultuurhistorie bij naamgeving straten en pleinen.
 • Verdere inventarisatie van het naoorlogse erfgoed.
 • Een helder archeologisch beleid om archeologische waarden beter te beschermen en te verankeren in de ruimtelijke planvorming.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.