Waarom de D66 lijst Noord Holland duwen?

Wimar Jaeger is lijstduwer bij de Provinciale Statenverkiezingen Noord Holland: “Het bestuur van Nederland moet worden vernieuwd. Dat is hoogst noodzakelijk. Minder versnipperd, beter aanspreekbaar en doorzichtiger”.
“Een bestuur anno 2011 dat zich kan richten op de problemen die nu aangepakt moeten worden, zonder belemmerd te worden door eeuwenoude fysieke en zeggenschappelijke grenzen. De provinciale bestuurslaag is de eerste die moet worden vernieuwd. Geen vernieuwing door er van buitenaf tegen aan te schoppen, maar door er van binnenuit aan te werken. Een hervormde bestuurlaag van landsdelen, die zich op haar milieutechnische, ruimtelijke en economische kerntaken richt. Een betrouwbare bestuurlaag in een dienende rol naar de burger. Een bestuurslaag die efficiënt met haar verantwoordelijkheden, middelen en haar bevoegdheden omgaat. Een bestuurlaag die relevant is voor burgers en aanspreekbaar op haar beloftes. Een bestuurslaag die over de tijd tussen besluit en uitvoering geen gras laat groeien. Een bestuurlaag die effectief het oerwoud aan overlegstructuren en moeizame democratische lagen overbodig maakt. Een bestuurlaag die waar mogelijk de ruimte laat aan gemeenten en waar noodzakelijk slagvaardig omgaat met bovengemeentelijke belangen. En dat alles te beginnen in Noord Holland!”

Hilversum
“Voor Hilversum moet je constateren dat de gemeente met haar regionale taak zit ingeklemd tussen de “grootstedelijke belangen van Amsterdam, de schaalsprong van Almere en het knooppunt Utrecht”. Drie plaatsen in drie provincies, die bij iedere zucht de ze slaken Hilversum beïnvloeden. Media trekt naar Amsterdam. Almere heeft gezondheid als speerpunt voor hun 100.000 banenplan. De HOV van Huizen naar Hilversum is redelijk als die in de lijn Almere Utrecht past. Allemaal begrijpelijk beleid van de grote steden, maar tevens voorbeelden waarin duidelijk is dat Hilversum afhankelijk is van drie provincies. Gaan de Noord Hollandse Statenleden dat voor Hilversum coördineren? Blijven we praten over een boemelbus tussen Huizen Hilversum, of kijken we naar de inpassing van die vervoerstroom in de lightrail tussen Almere en Utrecht? Laten we bedrijven de prijs omlaag schroeven omdat het in de andere provincie goedkopen is, of stellen we bovenprovinciaal samen vast welke sectoren het beste in welke gebieden gestimuleerd kunnen worden? Zolang er nog geen Randstad provincie is moet D66 laten zien dat ze een integraal beleid voert voor de Randstad. Daarvoor moet je structureel de plannen van de verschillende provincies op elkaar afstemmen. Omslachtig maar het is even niet anders. Want de provinciegrens mag nooit het alibi voor achterhaald beleid zijn!”

Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66, Over democratie, Standpunten. Bookmark de permalink.