Provinciale Staten belangrijk, maar niet om er zelf te zitten

Wimar Jaeger is lijstduwer D66 lijst van Noord Holland en wil meehelpen aan een super uitslag. “D66 is een stem voor de toekomst, tegen stilstand”, zegt hij. “Je ziet dat veel politieke partijen als antwoord op onzekerheid teruggrijpen naar het verleden. Maar vroeger komt nooit meer terug. Wie teruggrijpt naar gisteren weet niet wat morgen te bieden heeft.”
Ja, we moeten ons richten op innovatie en hervorming van de blokkades voor de toekomst. Ik heb vier kinderen, alleen al daarom mag ik toch hopen dat we de kansen van een flexibele arbeidsmarkt, een werkende woningmarkt, een innovatieve kenniseconomie en een verbonden natuur met twee handen aangrijpen!” Waarom hij niet hoger op de lijst wil is omdat hij fanatiek voorstander is voor een snelle overgang naar landsdelen. “Ik heb als MKB ondernemer teveel gezien en ervaren dat de economische, sociale en infrastructurele realiteit van de huidige provinciegrenzen ongeschikt is om vragen van de maatschappij anno 2011 te beantwoorden. Die grenzen werken belemmerend voor een goede ontwikkeling van ons land”.

De gewenste groei van Almere (Flevoland) is bijvoorbeeld niet los te zien van de woningbouw, natuurontwikkeling, economie en infrastructuur van Amsterdam en het Gooi (Provincie Noord Holland) en Amersfoort (Provincie Utrecht). Nu proberen we dat op te lossen door allerlei autonome, zichzelf benoemde verbanden te creëren die elkaar soms weer tegenwerken. Concurrentie tussen Almere, Hilversum en Amsterdam zorgt voor een extra lage huur voor Endemol. De HOV Huizen-Hilversum is geen hoognodige Almere-Utrecht lijn. Zo kun je nog vele voorbeelden noemen. Allemaal sektarisch beleid waar je als bewoner van Noord Holland, Flevoland en Utrecht niets aan hebt!” Jaeger vindt het belangrijk dat D66 een veranderingsagenda voert. “Al is het maar dat de D66 fracties in de verschillende provincies, bijvoorbeeld Noord en Zuid Holland, Flevoland en Utrecht, met elkaar infrastructurele, natuurbeherende en economische vraagstukken met elkaar afstemmen op basis van de gedachte van een Randstadprovincie. Dan laat je zien dat wij als partij wel over de grens heen kunnen kijken”.

De lat mag hoger
Het D66 programma van Noord Holland is Jaeger te behoudend als het om de doorgroei naar landsdelen gaat. “helaas heeft Noord Holland daar minder aandacht voor dan sommige D66 programma’s in andere provincies, zoals bijvoorbeeld Zuid Holland. Om de vernieuwingsagenda zelf in de provincie Noord Holland uitvoeren zou mij in een Statenfractie van Noord Holland te drammerig maken en daar krijg je alleen maar een hartkwaal van. Nee, deze bestuurslaag is in Noord Holland in praktische zin te langzaam aan het veranderen en daarom voor resultaatgedreven ondernemers te frustrerend. Ik houdt de druk op de fractie om hen ook in de komende jaren constant met concrete voorbeelden op de beperkende provinciegrenzen te attenderen. Frappe toujours slaat uiteindelijk echt een barst in de deur”, aldus Jaeger.

Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66, Over democratie, Standpunten. Bookmark de permalink.