Een sterkere publieke omroep voor minder geld

De publieke omroep pijler onder onze democratie. De Publieke omroep is er voor onafhankelijke nieuwsgaring. De Publieke omroep is er voor educatieve programma’s. De Publieke omroep is er voor diversiteit in de Nederlandse cultuur. Kan er op die onafhankelijkheid informatieve, educatieve en culturele functie niet bezu9inidgd worden? Natuurlijk wel!

Maar alleen bezuinigen gericht op innovatie en efficiency voor de toekomst. Bezuinigen met perspectief op sterk mediabestel met een krachtige publieke omroep, zonder Berlesconese trekken.

Publieke media zijn en zeer belangrijke pijler onder onze democratische samenleving
De Publieke omroep is er voor onafhankelijke nieuwsgaring. Nieuws dat alle kanten van het onderwerp toont en onderzoekt zonder verborgen agenda. Geen nieuws dat meer aandacht heeft voor degenen die veel reclamegeld besteden, of een lobby tegen de hypotheekrente opzetten, omdat de hoofdredacteur in een groot huis woont.

De Publieke omroep is er voor educatieve programma’s. Omdat media bij uitstek een lerend karakter hebben en leren niet alleen uit amusement bestaat, maar ook moet uitdagen tot nieuwsgierigheid en ontwikkeling van het individu.

De Publieke omroep is er voor diversiteit in de Nederlandse cultuur. Cultuur moet voor iedereen via de media bereikbaar zijn. Maar commercie en cultuur gaan niet altijd samen. Velen willen het prinsengracht concert zien, maar weinigen willen het uitzenden. We moeten er voor waken dat culturele uitingen en vernieuwing, dat (nu nog) afwijkt van de populaire culturele maalstroom de kans heeft publiekelijk door te breken.

Kortom de publieke omroep is de garantie dat we geen Berlusconees bestel maar een publieke bestel van en voor iedereen behouden.

In de crisis ontkomt niemand aan bezuinigen
Nederland moet  financieel op orde. We hebben de plicht om Nederland voor toekomstige generaties ook financieel economisch in veilig vaarwater te brengen. We mogen niet langer ten koste van onze kinderen leven. Een houdbare toekomst ook voor toekomstige generaties vraagt om forse financiële ingrepen

Iedereen doet mee en iedereen draagt bij. Iedereen zal de broekriem een stukje moeten aanhalen, dus ook de publieke omroep. Al was het maar om te laten zien dat ook machtige en zeer publieke geprofileerde organisaties in eigen vlees snijden. Daarom 100 miljoen minder voor de publieke omroep (=10,5%).

Niet hakken maar snijden. Bezuinigen moet wel met visie en verstand, zodat de publieke omroep ook in de toekomst een stevig fundament voor onze democratische samenleving is. Bezuinigen met oog voor de opzet van het publieke bestel anno 2030.

Kortom zuinigheid met visie levert perspectief

Minder omroepverenigingen helpt de kosten beheersen
Oude structuren zijn geen garantie voor de toekomst. Ons omroepbestel was geschikt halverwege de vorige eeuw. Inmiddels is het het laatste bolwerk van verzuiling. Maar kijken de katholieken alleen nog naar de KRO. En zappt de directeur VVD-er weg bij Paul de Leeuw op de socialistische VARA?

De publieke omroep moet wel door de samenleving gevoed worden. De structuur van omroepverenigingen levert een goede mogelijkheid voor de publieke omroep om in de samenleving geworteld te zijn.

Samenwerken op basis van de huidige vormen en stromen in de samenleving. De tijd is voorbij om te denken in de oude traditionele zuilen. Omroepen moeten fuseren tot grotere partijen geschaard langs de lijnen van de huidige en toekomstige samenleving. Alleen zo houdt de publieke omroep voeling met wat mensen interesseert.

Kortom organiseer minder omroepverenigingen op basis van de indeling gericht op de toekomst

Publieke omroep klaarstomen voor de toekomst
Internet bepaalt de toekomst van de publieke omroep. Televisie kijken via internet zal spectaculair toenemen. Mensen bepalen zelf wat ze willen zien en wanneer ze dat willen zien. Televisie “on demand” in plaats via de agenda van de omroepgids.

Nationale zenders moeten het uithangbord zijn van een breed aanbod themazenders. Internet biedt kansen voor breed aanbod aan zenders en programma’s. Nederland 1, 2 en 3 zijn het uithangbord om op de mogelijkheden te wijzen. Wij kennen nu al politiek 24, humor 24, enz.

Gelijke kansen voor publieken en commerciëlen. De publiek omroep publiceert en zendt “gratis” op internet uit. Internet uitingen kosten geld: de krant via een internetabonnement, maar ook uitzending gemist achter een betalingstructuur. Er mag geen onderscheid zijn tussen toegankelijkheid van commerciële en publieke uitingen. Belastinggeld voor de publieke omroep is bedoeld voor goede programma’s niet voor oneigenlijke concurrentie. Tegelijkertijd moet de publieke omroep ook gelijk kansen hebben als de commerciëlen als het gedrukte media gaat. Ook de publieke media is verplicht haar garing zo breed mogelijk in te zetten om daarmee zo efficiënt mogelijk te opereren.

Kortom de regelgeving  rond de publieke omroep moet zich aanpassen aan de huidige tijd

Niet de hoogste bieder maar samenwerking loont
De Politiek mag programmering en inhoud niet bepalen. Programmamakers hebben verstand van televisie. Daar moet de politiek zich niet mee bemoeien. Geen discussie dus of een spelletje wel of niet publiek uitgezonden moet worden.

Publieke omroep dingt niet mee naar populisme van de hoogste bieder. Programma’s met hoge kijkpopulariteit kunnen net zo goed op commercieel netten. De publieke omroep heeft aan een intelligente samenvatting voldoende. Studiosport direct na de championsleague doet iedereen zappen.

Samenwerking van BackOffice, redactioneel en Wereldomroep. IT, boekhouding, personeelszaken, receptie, enz het kan allemaal vanuit 1 hand, dat is een makkelijke bezuiniging. Nog meer redactionele samenwerking zowel qua uitwerking als qua correspondenten. Geen publiek omroepbereik aan de Costa Brava, wel daar waar democratie ontbreekt en “journalistieke” opleiding noodzakelijk is.

Kortom kwalitatief beschouwende publieke omroep op basis van eigen inhoudelijke keuzes

  • Conclusie:
  • Een oersterke publieke omroep voor minder geld
  • Sterker door concentratie van omroepverenigingen
  • Goedkoper door concentratie van taken en kosten
  • Sterker door redactionele samenwerking en krachtenbundeling
  • Goedkoper door samenvatten en niet aankopen van populariteit
  • Sterker door internet en themakanalen
  • Goedkoper door gelijke kansen als commerciële omroepen
  • Versterken van de publieke omroep kan ook met bezuinigen
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Thema Afdeling Media, Over media, Standpunten. Bookmark de permalink.