D66 wil extra miljoenen voor zorg in Hilversum reserveren

Tijdens het zorgdebat van Hilverzorg roept D66 voorman Wimar Jaeger partijen op een fors deel van het financiële overschot over het jaar 2013 te reserveren voor de nieuwe zorgtaken die de gemeente de komende jaren krijgt. D66 wil enkele toekomstscenario’s voor de zorg verder uitwerken en op basis daarvan een grotere zorgspaarpot creëren.

“Ook in de toekomst moeten Hilversummers de zorg kunnen krijgen, die ze echt nodig hebben. Dichtbij huis en op maat”, aldus Wimar Jaeger, lijsttrekker voor D66 Hilversum. “Het overschot op de begroting van Hilversum in 2013 is zeer behoorlijk. Het college heeft in het afgelopen jaar goed en zeer efficiënt werk geleverd. Wij verwachten dan ook een positief resultaat tussen de 5 en 7 miljoen euro. Een aanvulling op het al bestaande spaarpotje voor zorg van 3 miljoen is noodzakelijk. Daarom willen wij miljoenen extra voor de zorg reserveren.”

In de komende jaren krijgen gemeenten veel meer verantwoordelijkheden voor maatschappelijke ondersteuning, participatie en de jeugdzorg. Die taken moeten gemeenten uitvoeren voor minder geld. “Wij denken dat zorg efficiënter kan en met minder bureaucratie. Dus ook goedkoper. Maar het kan niet zo zijn dat vanwege geldgebrek mensen slechtere zorg krijgen”, aldus Jaeger. Je kunt zorg goedkoper organiseren omdat je dichter bij mensen staat en dus beter kan zien wat er echt nodig is. Tegelijkertijd wil je wel goede zorg garanderen en op een andere manier gaan werken. Dat vraagt soms om investeringen, zeker in het begin. Dat geld moet er dan wel zijn.” Aldus D66.

Investeren in digitalisering bijvoorbeeld, zodat vraag en aanbod gemakkelijker bij elkaar komen. Dat is ook heel belangrijk voor de kleinere zelfstandige zorgaanbieders, die vaak zeer efficiënt specialistische zorg kunnen bieden. Die zelfstandigen mogen we in Hilversum niet  verliezen. D66 pleit ook voor een opzet van zorg in de buurt. Het versneld uitrollen van woondienstenzones is daarbij belangrijk. Per wijk moet je kijken wat nodig is en hoe je dat goed organiseert. We hebben met St. Joseph, Lopes Dias, de Egelantier en straks Zuiderheide een aantal goede voorbeelden. D66 staat voor woondienstenzones met een veelheid aan activiteiten voor mensen van alle leeftijden in de wijk. Kortom een woondienstenzone voor en door de buurt, waar je ook voor directe zorg terecht kan.


Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.