Solide financieel beleid

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat de gemeente zijn financiën op orde heeft. Wij maken ons hard voor een goede controle op de gemeentefinanciën om te bepalen of geld doelmatig en doelgericht wordt uitgegeven. De woonlasten willen we niet onnodig verhogen. Daarnaast willen wij dat Hilversum meer gebruik gaat maken van subsidies en fondsen van andere overheden.

D66 Hilversum staat voor:

  • Het niet meer laten stijgen van de OZB dan het inflatiepercentage.
  • Het zo laag mogelijk houden van andere woonlasten zoals de afvalstoffenheffing en de rioolrechten.
  • Duidelijke inhoudelijke keuzes bij mogelijke bezuinigingen en geen kaasschaafmethode.
  • Betere controle op de gemeentefinanciën onder meer door inzichtelijke rapportages en onderzoek door de lokale rekenkamer.
  • Een efficiënte ambtelijke organisatie die op basis van meetbare doelstellingen afgerekend wordt.
  • Zuinig omgaan met belastinggeld. Geen gouden handdrukken, geen onnodige onderzoeken.
  • Het gemeentelijk apparaat meer zelf laten doen en bezuinigen op de inhuur van derden door de gemeente.
  • Een kritische blik op nut en noodzaak van subsidies die door de gemeente verstrekt worden. Alleen nog activiteiten met een resultaatgericht en meetbaar maatschappelijk doel subsidiëren.
  • Extra inzet om subsidies voor Hilversum binnen te slepen.
  • Het actiever lobbyen voor extra geld vanuit provincie, Rijk, Europa en het bedrijfsleven voor investeringen in belangrijke projecten.
Dit bericht is geplaatst in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten. Bookmark de permalink.