Hilversum Mediastad broedgebied voor groeiende zpp’ers

Hilversum is hèt kloppend hart van Amsterdam Media Valley. Zoals je in de Verenigde Staten Sillicon Valley hebt met meerdere steden, zo verhouden Amsterdam, Utrecht en Hilversum zich ook tot elkaar. Hilversum Mediastad is de plaats van het vakmanschap, de grote steden die van het uiterlijk. Van oorsprong hebben alle radio- en televisiebedrijven zich in Hilversum gevestigd. Intussen heeft Hilversum Mediastad zich omgevormd tot een broedgebied met een breed scala aan grote en kleine bedrijven gevestigd, die zich naast broadcast bezighouden met het maken van apps, actief zijn op social media-gebied – met onder meer bekende you-tubers – en het ontwikkelen van games.

Interessante ontwikkeling

Deze nieuwe, creatieve media-industrie heeft het momenteel lastig: de marges lopen terug en bedrijven hebben steeds minder werknemers in dienst. De groep zzp’ers groeit meer en meer, dat is duidelijk een nieuwe trend. Een interessante ontwikkeling, omdat deze groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) samenwerkt met elkaar in coöperatieve vormen. Zij doen dat in allerlei verbanden, waardoor zij weliswaar niet op de payroll staan van een groot bedrijf, maar goed beschouwd met elkaar gezamenlijk één groot bedrijf vormen.

Zeer professionele producent

De naam zzp’er doet geen recht meer aan deze mensen. Zeker niet in de creatieve industrie. Een meer passende naam zou zijn zpp’er: zeer professionele producent. Want deze zelfstandigen zijn specialisten, die vakwerk leveren. Zij zijn de vernieuwers, de trendsetters, de creatieven, die we nodig hebben om Hilversum Mediastad verder te ontwikkelen en daarmee Amsterdam Media Valley op een hoger plan te tillen.

Hèt creatieve broedgebied

Hilversum Mediastad als bakermat van de media groeit  straks uit tot hèt creatieve broedgebied van Europa. Om die creatieve zpp’ers te stimuleren en tot wasdom te laten komen is er ook in dit digitale tijdperk behoefte aan plekken om bij elkaar te komen. Denk daarbij aan een digitaal platform voor zpp’ers en ‘gatherings’ waar de verschillende bloedgroepen van creatieven elkaar ontmoeten en inspireren en elkaar ook verder helpen. Zo heb je bijvoorbeeld al de Mediawerkplaats, Good2Connect en het Old School project, waar mediaspecialisten samenkomen en ervaring en kennis uitwisselen. Die plekken van samenkomst in de vorm van zogeheten ‘gatherings’ zijn essentieel, omdat er geen centrale plek meer bestaat van waaruit de regie wordt gevoerd.

Bottom up

Tegengesteld aan wat we gewend waren, blijken initiatieven die van onderaf komen succesvol te zijn. Met als gevolg dat we van top down naar bottom up gaan en dus van grote bazen naar kleinere zpp’ers. Het is niet alleen de vorm van werken die verandert, ook de vorm van leven wijzigt zich. Want al die zpp’ers leven met elkaar, ontmoeten elkaar op de borrel, richten samen een kinderdagverblijf op en spreken elkaar over opdrachten langs de sportvelden. Mediastad Hilversum is het kloppende hart van al deze ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden. Daarom is het van belang om deze open netwerkcultuur van meet af aan te stimuleren en ook jonge mensen al vroeg vertrouwd te maken met het leren onderling samen te werken, en het toepassen van innovatieve ontwikkelingen en trends te stimuleren.

Leven lang leren

Met de Hilversum Media Campus is een eerste aanzet gegeven. De ontwikkelingen gaan snel en dat vraagt om een vooruitstrevende en adequate manier van samenwerken tussen overheid, (onderwijs)instanties en zelfstandige professionele producenten. Door elkaar te inspireren, te motiveren en ruimte te geven, bieden we zpp’ers en jong talent kansen in de Amsterdam Media Valley van nu en in de toekomst gedurende een leven lang leren.

Bron: Immovator Trends & ontwikkelingen, rubriek: Human Capital

Dit bericht is geplaatst in Over media met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.