De begroting op hoofdlijnen

Begroting 2014

De lasten voor de Hilversummers worden met 3 tot 5 procent verlaagd. Ondanks het feit dat de gemeentelijke financiën de laatste jaren sterk onder druk staan. ‘Daar zijn we blij mee. Ook omdat we binnen de begroting voor 2015 de ambities uit het coalitieakkoord kunnen waarmaken.’

In 2015 Tot en met 2018 zullen de begrotingen tussen de 1,5 en 4,5 miljoen positief sluiten. ‘Bij een goed en degelijk financieel beleid past terughoudendheid als het gaat om de lokale lasten. Voor 2015 is er een gemiddelde daling van de lokale lasten van 3 procent voor woningbezitters en 5 procent voor inwoners met een huurwoning,’ kondigt Jaeger aan. ‘Hiermee komen we waarschijnlijk met onze lokale lasten onder het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten.’

Drie decentralisaties
De bedragen in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2018 wijken af van voorgaande jaren. Zo is de rijksbijdrage voor de gemeente voor de komende jaren met circa € 43 miljoen gestegen. Dat heeft met name te maken met de drie decentralisaties in de zorg: participatie, WMO en jeugdzorg. Het begrotingstotaal – de ‘omzet van de gemeente’ –  komt in 2015 uit op € 243 miljoen.
Een ander punt voor een gedegen financieel beleid is de schuldenpositie van de gemeente. In het voorjaar zal Jaeger met een gedegen doorkijk van de schuldpositie voor de komende jaren komen.  Hij voorziet een stabilisatie van tussen de € 160 en € 170 mln. ‘Ook met de flinke investeringen die wij in de stad doen,’ zegt Jaeger.

Bezuinigingen
Om te komen tot een sluitende begroting is in het coalitieakkoord een bezuiniging afgesproken van € 8 miljoen voor de bestuursperiode 2014-2018. Dit zal moeten gebeuren zonder dat de lokale lasten voor de inwoners oplopen. De bezuinigingen zullen op zes terreinen plaatsvinden, waarbij het onder meer gaat om doelmatiger uitvoering van taken en faciliteiten, hervorming op het gebied van de zorg, sociale zaken en welzijn en op de kerntaken.

Vijf beleidsthema’s
De begroting voor 2015 bouwt voort op het coalitieakkoord “Draagvlak en Daadkracht in Hilversum”, dat in mei van dit jaar is vastgesteld. Samen met de raad wil het nieuwe college tot een begroting komen waarbij de focus ligt op vijf beleidsthema’s die er politiek toe doen. Deze beleidsthema’s zijn samengevat in de sternota ‘Verder met Hilversum’. Het gaat om de thema’s: 1. Eén toegang voor alle zorg, 2. Een bruisend centrum, 3. Een levendige Mediastad, 4. Woon- en werkwijken om van te houden, 5. Sterke en betrokken buurten.
Opzet begroting
Jaeger is nog niet tevreden over de leesbaarheid en de duidelijkheid van de begroting. ‘Vanaf volgend jaar zal de begroting er dan ook heel anders uitzien.’ Jaeger doelt hierbij op de inzichtelijkheid van de  gelden, die aansluiten op de prioriteiten van het college en op prestatie-indicatoren die echt meetbaar moeten zijn. ‘Wij willen de begroting beter laten aansluiten op de politieke en bestuurlijke prioriteiten, dat wil zeggen op de zaken die er voor de stad echt toe doen.’

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.