Ondersteuningsverklaring kandidaat voorzitter


Hierbij verklaar ik, (Uw naam) , (Uw lidnummer) ,
dat ik Wimar Jaeger steun in zijn wens Voorzitter te willen worden van de landelijke vereniging D66 waarvan de verkiezingen plaats vinden per eVoting van 20 september tot 3 oktober 2018.

Plaats hier uw handtekening:

Privacy

Als je er voor kiest om dit formulier te gebruiken, dan verwerken wij, dat wil zeggen Wimar Jaeger en de administrator van deze website, jouw persoonsgegevens om ze over te dragen aan het landelijk bureau van D66 volgens de procedure voor kandidaatstelling. Dat is het enige doel waarvoor we gegevens verwerken, en we verwerken alleen de gegevens die volgens het landelijk bureau van D66 nodig zijn in een ondersteuningsverklaring.
We gaan zorgvuldig om met de gegevens die je invult. De gegevens worden opgeslagen op de server en in een hiervoor bestemde aparte mailbox. Toegang hiertoe hebben alleen Wimar Jaeger en de administrator van de website.
Op de sluitingsdatum van de kandidaatstelling worden alle gegevens gebundeld in een versleuteld archief en verstuurd naar het landelijk bureau van D66 voor controle. Het ontsleutelingswachtwoord wordt hierbij via een apart kanaal gedeeld.
Wanneer het landelijk bureau de ondersteuningsverklaringen geaccepteerd heeft, worden de gegevens binnen een week vernietigd. Wij hebben geen controle over de bewaartermijn op het landelijk bureau van D66.
Je hebt zoals bij elke organisatie die jouw gegevens verwerkt recht op inzage. Je kunt bij ons een inzagenverzoek doen door te mailen naar wimar@wimarjaeger.nl. Als je je identiteit kunt aantonen, dan sturen we je een kopie van je eigen ondersteuningsverklaring toe. Als je het formulier niet gebruikt hebt, dan zullen we je melden dat we geen gegevens van je hebben.

Cookies

De website gebruikt geen tracking cookies. Niet door ons en niet door derde partijen.
Er worden twee functionele cookies geplaatst. De eerste is een first-party sessie-id cookie, deze is nodig om het formulier voor ondersteuningsverklaringen te laten werken. De tweede is een third-party cookie, behorend bij de Google Recaptcha om abuse van het formulier tegen te gaan.

Toch liever handmatig?

Doe je het liever op een traditionele manier? Maak dan gebruik van deze link om het formulier als pdf te kunnen printen en, na ondertekening in te scannen en te mailen naar wimar@wimarjaeger.nl of per post aan:

Landelijk Bureau D66
t.a.v. AVC – Voorzittersverkiezing
Postbus 660
2501 CR Den Haag