Category Archives: Over Hilversum

Hilversum is en blijft mediastad

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat Hilversum de mediastad van Nederland blijft. De creatieve sector bepaalt voor een groot gedeelte de regionale economie. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en zorgt voor een creatieve en dynamische bedrijfstak en schone … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, D66 Thema Afdeling Media, Over Hilversum, Over media, Standpunten | Leave a comment

Aan de slag met en voor ondernemers

D66 Hilversum wil aan de slag met en voor ondernemers om zo de Hilversumse economie te versterken. De nadruk ligt daarbij vooral op het beter faciliteren van bestaande bedrijven in Hilversum. Het komt er nu op aan met concrete maatregelen … Continue reading

Posted in D66 Hilversum, EDBA, Over economie, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Bereikbaarheid Hilversum verbeteren

D66 Hilversum wil door een mix aan maatregelen de bereikbaarheid van Hilversum verder verbeteren. De uitvoering van het Integrale Bereikbaarheidsplan (IBP) moet snel worden afgerond. Daarna kan de lokale infrastructuur ‘even rust’ krijgen.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Een schoon en veilig Hilversum

D66 Hilversum wil investeren in een schoon en veilig Hilversum. Dit kan door beter onderhoud van de stad, inzet op preventie en beter toezicht. Vooral voor de veiligheid in het centrum is extra aandacht nodig. De realisatie van een ‘Veiligheidshuis’, … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Bouwen voor de toekomst

Er zijn aanzienlijke knelpunten op de woningmarkt. D66 Hilversum wil daar iets aan doen. Met name jonge starters en mensen met een laag of een middeninkomen kunnen moeilijk een woning vinden. D66 Hilversum wil dat er voor de toekomst wordt … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Hilversum: stad èn dorp

Hilversum is stad èn dorp . De uitdaging is om in Hilversum de geborgenheid van een dorp met de dynamiek van een stad te combineren. D66 Hilversum wil meer samenhang brengen in de ruimtelijke ontwikkelingen en de stedenbouw in Hilversum.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Een modern, integer gemeentebestuur dat openstaat voor burgerparticipatie

D66 Hilversum staat voor een modern, open en integer bestuur in Hilversum. Met meer democratie en minder bureaucratie. Voor een daadkrachtig college van B&W en een gemeenteraad die luistert naar de Hilversummers.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over democratie, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Een duurzame ontwikkeling van Hilversum

We moeten zuinig zijn op de prachtige natuur in het Gooi. Daarom willen we geen nieuwe wegen of woonwijken buiten de vastgestelde stadsgrenzen aanleggen. D66 Hilversum wil juist extra investeren in de natuur door natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Brede Scholen in Hilversum: betere kansen voor onze kinderen

Naschoolse opvang zonder wachtlijsten voor 2012, waarbij de opvang ook wordt ingevuld met sport en cultuur. Met het bieden van deze Brede School ontwikkeling ontstaat een doorgaande leerlijn en een sluitend netwerk aan jeugdvoorzieningen (onderwijs, opvang en naschoolse activiteiten als … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs

Goed onderwijs zonder wachtlijsten, in schone gebouwen en voor iedereen toegankelijk. Het kan ook in Hilversum. Investeren in leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden of hoogbegaafdheid is van belang. Schooluitval moet worden voorkomen.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment