Category Archives: D66 Hilversum

Welzijn en zorg: elke Hilversummer doet mee

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat elke Hilversummer actief mee kan doen aan de maatschappij. Hilversum moet daarom een effectief sociaal beleid voeren. Essentieel is om meer Hilversummers aan het werk te helpen en te houden.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Behoud en goed gebruik monumenten

D66 Hilversum heeft altijd al veel aandacht gehad voor het behoud en restaureren van monumenten en waardevolle panden in Hilversum. Dit heeft onder meer geleid tot de aanwijzing van honderden panden tot gemeentelijk monument.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Passie voor cultuur

D66 Hilversum heeft passie voor cultuur. Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Hilversum heeft een bevolking met veel talent en belangstelling voor cultuur.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Hilversum is en blijft mediastad

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat Hilversum de mediastad van Nederland blijft. De creatieve sector bepaalt voor een groot gedeelte de regionale economie. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en zorgt voor een creatieve en dynamische bedrijfstak en schone … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, D66 Thema Afdeling Media, Over Hilversum, Over media, Standpunten | Leave a comment

Aan de slag met en voor ondernemers

D66 Hilversum wil aan de slag met en voor ondernemers om zo de Hilversumse economie te versterken. De nadruk ligt daarbij vooral op het beter faciliteren van bestaande bedrijven in Hilversum. Het komt er nu op aan met concrete maatregelen … Continue reading

Posted in D66 Hilversum, EDBA, Over economie, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Bereikbaarheid Hilversum verbeteren

D66 Hilversum wil door een mix aan maatregelen de bereikbaarheid van Hilversum verder verbeteren. De uitvoering van het Integrale Bereikbaarheidsplan (IBP) moet snel worden afgerond. Daarna kan de lokale infrastructuur ‘even rust’ krijgen.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Een schoon en veilig Hilversum

D66 Hilversum wil investeren in een schoon en veilig Hilversum. Dit kan door beter onderhoud van de stad, inzet op preventie en beter toezicht. Vooral voor de veiligheid in het centrum is extra aandacht nodig. De realisatie van een ‘Veiligheidshuis’, … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Bouwen voor de toekomst

Er zijn aanzienlijke knelpunten op de woningmarkt. D66 Hilversum wil daar iets aan doen. Met name jonge starters en mensen met een laag of een middeninkomen kunnen moeilijk een woning vinden. D66 Hilversum wil dat er voor de toekomst wordt … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Hilversum: stad èn dorp

Hilversum is stad èn dorp . De uitdaging is om in Hilversum de geborgenheid van een dorp met de dynamiek van een stad te combineren. D66 Hilversum wil meer samenhang brengen in de ruimtelijke ontwikkelingen en de stedenbouw in Hilversum.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Een modern, integer gemeentebestuur dat openstaat voor burgerparticipatie

D66 Hilversum staat voor een modern, open en integer bestuur in Hilversum. Met meer democratie en minder bureaucratie. Voor een daadkrachtig college van B&W en een gemeenteraad die luistert naar de Hilversummers.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over democratie, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment