Monthly Archives: mei 2010

Fel VVD – D66 debat in Londen over economie

Londen, 20 mei 2010 Ook voor Nederlanders woonachtig in Londen werd een verkiezingsdebat voor de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Het kon haast niet anders vanwege de massaal toegestroomde expats, dat het debat zich voornamelijk voltrok rond de economie. De clash … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66, Over economie, Standpunten | Leave a comment

Jack de Vries waande zich even koning David

De relationele escapades van Christendemocraat Jack de Vries geven leerkrachten weer een goede aanleiding om over de bijbel te vertellen.  Het tweede boek van Samuel, verzen 6 en 11, zijn door de voormalige staatssecretaris in een hedendaags jasje gegoten.

Posted in Over democratie, Standpunten | Leave a comment

D66 verwijt treft niet meer Wilders maar de andere politieke leiders

In een presentatie aan groep 7 en 8 van een lagere school, legde Wimar Jaeger D66 kandidaat Tweede Kamer, leerlingen uit dat hij begreep waarom veel mensen op Wilders stemmen. Jaeger wees het gebrek aan leiderschap in de Nederlandse politiek … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66, Over democratie, Standpunten | Leave a comment