Monthly Archives: januari 2010

Wimar Jaeger Politicus Van Het Jaar 2009

Tijdens de tv-uitzending van het politiekdebat van RTI is bekend gemaakt dat Wimar Jaeger van D66 gekozen is als Hilversums politicus van het jaar 2009. Hij wordt vooral gekozen om zijn gedegen voorbereiding, zijn rust tijdens het debat en heldere … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, In de media | Leave a comment

Solide financieel beleid

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat de gemeente zijn financiën op orde heeft. Wij maken ons hard voor een goede controle op de gemeentefinanciën om te bepalen of geld doelmatig en doelgericht wordt uitgegeven. De woonlasten willen we niet onnodig … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Adequate zorg en aandacht voor ouderen

D66 Hilversum wil dat Hilversum een fijne woonstad blijft voor jong en oud. Voor ouderen in Hilversum is het belangrijk dat er genoeg aandacht en adequate zorg is zodat ouderen die thuis willen blijven wonen dat zo lang mogelijk kunnen.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Ruimte voor onze jeugd

D66 Hilversum vindt dat kinderen en jongeren volwaardige bewoners van Hilversum zijn. De openbare ruimte is er ook voor hen. Zij hebben recht op voldoende en goede ruimte om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Welzijn en zorg: elke Hilversummer doet mee

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat elke Hilversummer actief mee kan doen aan de maatschappij. Hilversum moet daarom een effectief sociaal beleid voeren. Essentieel is om meer Hilversummers aan het werk te helpen en te houden.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Behoud en goed gebruik monumenten

D66 Hilversum heeft altijd al veel aandacht gehad voor het behoud en restaureren van monumenten en waardevolle panden in Hilversum. Dit heeft onder meer geleid tot de aanwijzing van honderden panden tot gemeentelijk monument.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Passie voor cultuur

D66 Hilversum heeft passie voor cultuur. Cultuur is van grote waarde voor de samenleving en draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het leven. Hilversum heeft een bevolking met veel talent en belangstelling voor cultuur.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Hilversum is en blijft mediastad

D66 Hilversum vindt het belangrijk dat Hilversum de mediastad van Nederland blijft. De creatieve sector bepaalt voor een groot gedeelte de regionale economie. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en zorgt voor een creatieve en dynamische bedrijfstak en schone … Continue reading

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, D66 Thema Afdeling Media, Over Hilversum, Over media, Standpunten | Leave a comment

Aan de slag met en voor ondernemers

D66 Hilversum wil aan de slag met en voor ondernemers om zo de Hilversumse economie te versterken. De nadruk ligt daarbij vooral op het beter faciliteren van bestaande bedrijven in Hilversum. Het komt er nu op aan met concrete maatregelen … Continue reading

Posted in D66 Hilversum, EDBA, Over economie, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment

Bereikbaarheid Hilversum verbeteren

D66 Hilversum wil door een mix aan maatregelen de bereikbaarheid van Hilversum verder verbeteren. De uitvoering van het Integrale Bereikbaarheidsplan (IBP) moet snel worden afgerond. Daarna kan de lokale infrastructuur ‘even rust’ krijgen.

Posted in Betrokken bij, D66 Hilversum, Over Hilversum, Standpunten | Leave a comment